Meetcampagne over de invloed van woningkenmerken op energiekosten en comfort

U kunt zich  nu aanmelden

Nederland en ook veel andere Europese landen steken veel werk in het energiezuinig en comfortabeler maken van woningen. Dit leidt echter nog niet tot het gewenste resultaat: het comfort is onvoldoende verbeterd en de energiekosten worden minder teruggedrongen dan verwacht.

Om betere resultaten te boeken onderzoekt de Techni­sche Universiteit Delft hoe de energiekosten en het comfort in huis beïnvloed worden door kenmerken van de woning en de manier waarop de woning wordt bewoond. Dit E-Common-onderzoek (Energie en COMfort MONitoring) is een meerjarig grootschalig onderzoek dat plaatsvindt door middel van metingen in woningen. Tevens wordt de bewoners regelmatig gevraagd hoe ze het huidige binnenklimaat ervaren (zoals warm of koud, vochtig of droog, tochtig of benauwd).

Bent u woonachtig in Noord-Brabant en in het bezit van een smart meter? Dan kunt u zich aanmelden voor meetcampagne. Meer informatie en aanmelden

 

Wat is OPSCHALER?

Methode voor ontsluiting energiegebruiksdata

In het OPSCHALER project werken TU Delft, Enexis, W/E adviseurs, DEMO Consultants, Almende, Huygen Installatie Adviseurs en De Haagse Hogeschool samen om methoden en diensten te ontwikkelen, gebaseerd op software agents, voor ontsluiting van energiegebruiksdata op verschillende aggregatieniveaus (plaats en tijd), zodanig dat privacy bescherming betreffende woninggebruikers gegarandeerd kan worden. Deze data-aggregatiemethoden zullen het mogelijk maken dat de informatie m.b.t. werkelijk energieverbruik kan worden ingezet voor sterk verbeterde adviezen over het potentieel en de effectiviteit van besparingsmaatregelen op woningniveau en op wijk- of voorraadniveau. Ook wordt het dan beter mogelijk om informatie uit andere databestanden (BAG, Energielabel, SHAERE, WOoN) te koppelen aan energieverbruiksgegevens voor een verrijkt inzicht in de werkelijke energieprestatie van gebouwen.