Partners

Deelnemer Type organisatie Rol in project
P. W/E adviseurs Kleine onderneming penvoerder, onderzoek, ontwikkeling producten en diensten voor gebouweigenaren
1. TU Delft –OTB Onderzoeksorganisatie nea onderzoek, data- en beleidsanalyses
2. DEMO BV Kleine onderneming onderzoek, ontwikkeling producten en diensten voor gebouweigenaren
3. Almende Kleine onderneming software-ontwikkeling agent-gebaseerde micro- aggregatie modules t.b.v. slimme ontsluiting van energiegebruiksdata
4 Enexis overig ontwikkeling open data portal, ondersteuning bij data-analyses en data-aggregatie
5. Huygen Installatie Adviseurs Kleine onderneming Bijdrage productontwikkeling, afstemming met projecten IEA, EU, TKI
6 Haagse Hogeschool Onderzoeksorganisatie nea Onderzoek naar “privacy by design” voor slimme meterdata